. فروشگاه اینترنتی 68
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فروشگاه اینترنتی 68

خرید اینترنتی,فروشگاه پستی

شعر در مورد اسم احسان

شعر در مورد اسم احسان

شعر در وصف اسم احسان,شعر در مورد اسم احسان,شعر درباره اسم احسان,شعر درمورد اسم احسان,شعر با اسم احسان,شعر برای اسم احسان,شعر با کلمه احسان,شعر با نام احسان,شعر نو با اسم احسان,شعر با کلمه ی احسان,شعر در مورد اسم احسان,شعر درباره اسم احسان,شعر باسم احسان,بیت شعر باسم احسان,شعر درمورد اسم احسان,بیت شعر عن اسم احسان

شعر در مورد اسم احسان

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم احسان برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 ترک احسان است احسان پیش ما آزادگان

طی کند آوازه احسان خود حاتم بس است

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر در وصف اسم احسان

 ز احسان روزگار غریقم ولیک نیست

بر من جوی ز منت احسان روزگار

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر در مورد اسم احسان

 طوق منت، گردن فرمانبران را لایق است

ترک احسان است احسان مردم آزاد را

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر درباره اسم احسان

 می رسد احسان به هر کس قابل احسان شود

تنگدستان را وسایل گر نباشد گو مباش

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر درمورد اسم احسان

 با حسن رویت احسان کی جوید

خود پیش حسنت احسان چه باشد

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر با اسم احسان

 گر تو عاشق شده ای حسن بجو احسان نی

ور تو عباس زمانی بنشین احسان بین

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر برای اسم احسان

 پیشه کن امروز احسان با فرودستان خویش

تا زبر دستانت فردا با تو نیز احسان کنند

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر با کلمه احسان

 نپذیرد ز هیچ کس احسان

هر که از بندگی گریزان است

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر با نام احسان

 سررشته عمر مسندآرایان

ممدود به قدر مد احسان است

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر نو با اسم احسان

 رعدها آوازه احسان عالمگیر تو

ابرها چتر پریزاد سلیمان تواند

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر با کلمه ی احسان

 ترا احسان و رحمت بیکرانست

شفیع ما همیدون مهربانست

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر در مورد اسم احسان

 بوم در پادشاهی دادفرمای

به درویشان ز احسان کام بخشای

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر درباره اسم احسان

 ز احسان زمانه دیده بردوز

کو دیده مردمی ندارد

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر باسم احسان

 شکر احسان او ز من بشنو

پس بگوش جهانیان برسان

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

بیت شعر باسم احسان

 بلبلا بر منبر گلبن بگو هست

محسن درخور احسان بلی

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر درمورد اسم احسان

 نیست احسان بنده کردن مردم آزاده را

بهترین احسان مردم، ترک احسان کردن است

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

بیت شعر عن اسم احسان

 می فشانم هر چه می گیرم چو ابر نوبهار

با من احسان، باتمام خلق احسان کردن است

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر در وصف اسم احسان

 باد دستان را به احسان دستگیری کن که بحر

در سخای ابر با روی زمین احسان کند

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر در مورد اسم احسان

 سایلان از شرم احسان اب می گردند و من

می شوم آب از حیا با هر که احسان می کنم

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر درباره اسم احسان

 عمر اهل دولت از احسان دو چندان می شود

رشته هستی دو تا از مد احسان می شود

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر درمورد اسم احسان

 چو باغ وصل خوش بویم چو آب صاف در جویم

چو احسان است هر سویم در این احسان همی گردم

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر با اسم احسان

 دست احسان بر سر ما نه ز احسانی که ما

چشم روشن در تو آویزیم کان احسان تویی

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر برای اسم احسان

 فرعون را احسان تو از نفس ثعبان می خرد

گرچه به ظاهر سوی او تهدید ثعبان می کشی

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر با کلمه احسان

 تا نگردی پایمال منت امداد خلق

بی عرق گامی دو پیش از خجلت احسان برا

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعر با نام احسان

 جود اگر در معرض احسان تغافل پیشه نیست

میدرد حاجت گریبان از لب سائل چرا

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر نو با اسم احسان

 چه احسان داشت یارب جوهر شمشیر بیدادش

که در هر قطره خون سجده شکریست بسمل را

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر با کلمه ی احسان

 نیست سرو از بی بری ممنون احسان بهار

بار منت خم نسازد گردن آزاده را

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر در مورد اسم احسان

 اگر مهر قناعت بازگیرد پرتو احسان

چو شبنم آبروی ما که برمیدارد از درها

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعر درباره اسم احسان

 چون سایه پایمال خس و خار بهتر است

آن سرکه نیست گرم ز احسان آفتاب

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر باسم احسان

 هر گرا کردند راحت محرم احسان شب

چون سحر بر آه محمل بست در هجران شب

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر باسم احسان

 چشم بر احسان گردون دوختن دیوانگیست

دانه ها هشیار باشید آسیا دلاک نیست

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر درمورد اسم احسان

 قاتل و ساز مروت نپسندی (بیدل)

مد احسان نفس در نظر من تیغست

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

بیت شعر عن اسم احسان

 بسکه مردم دامن احسان زهم وا چیده اند

(بیدل) از خست کسی را سایه دیوار نیست

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر در وصف اسم احسان

 اینقدر کز بیکسی ممنون احسان غمیم

بر سر ما خاک اگر دستی کشد بال هماست

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر در مورد اسم احسان

 در کف اخلاق تست رشته تسخیر خلق

غافل از احسان مباش هیچکست بنده نیست

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر درباره اسم احسان

 حرص زندانگاه یکعالم امیدم کرده بود

عبرت کم فرصتیها سخت احسان کرد و رفت

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر درمورد اسم احسان

 مشرب انصاف ما خجلت کش خمیازه نیست

لب نمی آید بهم از شکر احسان قدح

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر با اسم احسان

 آن سخاکیشان که بر احسان نظر واکرده اند

از گشاددست و دل چشمی دگر واکرده اند

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر برای اسم احسان

 زنهار بخود نیز ترحم ننمائی

امروز درین انجمن احسان گله دارد

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه  انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر با کلمه احسان

 ای موج گر احسان طلب در نظر تست

در وصل گهر هم نگشائی کمر از خود

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر با نام احسان

 شکر احسان در زمین بیکسی بی ریشه نیست

سایه دستی که افتد بر سرم مو میشود

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر نو با اسم احسان

 در کمند سعی نیکی چین کوتاهی خطاست

تا بهر دامن که خواهی دست احسان میرسد

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر با کلمه ی احسان

 نیست غیر از شرم حاجت ابر گلزار کرم

میکند سائل عرق تا دست احسان بشکفد

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر در مورد اسم احسان

 عشق خونخوار از دم تیغ فنا

دست احسان بر سر ما میکشد

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر درباره اسم احسان

 وعده احسان بمعنی از گدائی نیست کم

بر کرم ظلم است اگر خواهد زسائل انتظار

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر باسم احسان

 بعالم کرم آداب جود بسیار است

وضو کن از عرق آنگاه نام احسان گیر

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

بیت شعر باسم احسان

 سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود

اگر تسبیح می فرمود اگر زنار می آورد

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر درمورد اسم احسان

 نشاید خواست از درویش پاداش

نباید کشت، احسان و عطا را

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

بیت شعر عن اسم احسان

 نیمروزی گر شوی مهمان ما

غرق گردی در یم احسان ما

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در وصف اسم احسان

 کار ما جز رحمت و احسان نبود

هیچگاه این سفره بی مهمان نبود

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد اسم احسان

 آنکه با نمرود، این احسان کند

ظلم، کی با موسی عمران کند

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر درباره اسم احسان

 برغریبان رحمت آور چون غریبی در جهان

زانک نبود از خداوند کرم احسان غریب

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر درمورد اسم احسان

 باری به چشم احسان در حال ما نظر کن

کز خوان پادشاهان راحت بود گدا را

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر با اسم احسان

 گر بزند بی گناه عادت بخت منست

ور بنوازد به لطف غایت احسان اوست

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر برای اسم احسان

 گر برانی چه کند بنده که فرمان نبرد

ور بخوانی عجب از غایت احسان تو نیست

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر با کلمه احسان

 دیگری گر همه احسان کند از من بخلست

وز تو مطبوع بود گر همه احراق آید

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر با نام احسان

 عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم

شاکر نعمت و پرورده احسان بودم

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر نو با اسم احسان

 تا توانی پاس آب روی سایل داشتن

خودفروشیهای احسان به که ننمائی بکس

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر با کلمه ی احسان

 مردگان را نیز سودای قیامت در سراست

زنده میدارد جهانی را همین احسان حرص

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر در مورد اسم احسان

 چو ابرو بحر زلاف سخا پشیمان باش

کرم کن و عرق انفعال احسان باش

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر درباره اسم احسان

 خدای با تو بدین صنع نیک احسان کرد

به قول و فعل تو بگزار شکر احسان را

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر باسم احسان

 من بی تو دمی قرار نتوانم کرد

احسان ترا شمار نتوانم کرد

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

بیت شعر باسم احسان

 مست شو، ای هوشیار، لیک نه زین باده خور

از قدح مصطفی باده احسان طلب

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر درمورد اسم احسان

 والا حسن دستور شه کز بهر وجه عالمی

از کف دستش هر خطی دیباچه احسان نگر

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

بیت شعر عن اسم احسان

 ترک حیوانی، به حیوانات جان بخشیدن است

خویش را محروم می داری ازین احسان چرا

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر در وصف اسم احسان

 خواب غفلت از سحرخیزی حجاب ما شده است

نیست ورنه کوتهی در مد احسان صبح را

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر در مورد اسم احسان

 دشمن خونخوار را کوته به احسان ساز،

دست هیچ زنجیری به از سیری نباشد شیر را

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر درباره اسم احسان

 خشکسال التفات از بس که دارد تشنه ام

مد احسان می شمارم زان ستمگر تیغ را

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر درمورد اسم احسان

 ابر نیسان از صدف احسان نمی دارد دریغ

مخزن گوهر شود دل دست بالا کرده را

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر با اسم احسان

 نیست احسان بنده کردن مردم آزاد را

دانه چینی خوشترست از دانه افشانی مرا

شعر در مورد اسم احسان

تاریخ ارسال: دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 22:10 | نویسنده: ولی قره چوله | چاپ مطلب 0 نظر

شعر در مورد اسم عسل

شعر در مورد اسم عسل

شعر در مورد عسل,شعر در مورد عسل بانو,شعر در مورد عسلویه,شعری در مورد عسل,شعر در مورد اسم عسل,شعر در مورد چشم عسلی,شعر در مورد ماه عسل,شعر درباره عسل,شعر کودکانه در مورد عسل,شعر عاشقانه در مورد عسل,شعر درباره عسل بانو,شعر درباره عسلویه,شعری درباره عسل,شعر درباره اسم عسل,شعر درباره چشم عسلی,شعر درباره چشمان عسلی,شعر درباره ماه عسل,شعر طنز درباره ماه عسل,شعر عاشقانه درباره عسل,شعر درباره ی عسل,شعر نو درباره عسل,شعر در وصف عسل,شعر در وصف چشمان عسلی,شعر در وصف عسل بانو,شعر مریم حیدر زاده در وصف عسل بدیعی,شعری در وصف عسل,شعر در وصف چشم عسلی,شعر در وصف اسم عسل,شعر مریم حیدر زاده در مورد عسل بدیعی,شعر عسلی,شعر عسل بانو سیاوش قمیشی,شعر عسلی,شعر عسل بانو مریم حیدر زاده,متن شعر عسل بانو,دانلود شعر عسل بانو,شعر عسل بانو عسل گیسو,متن شعر عسل بانو قمیشی,شعر نو عسل بانو,شعر در مورد عسل بانو,شعر عسل بانو از سیاوش قمیشی,شعر در مورد اسم عسل,شعر درباره اسم عسل,شعر اسم عسل,شعر در مورد اسم عسل,شعر باسم عسل,شعر باسم عسله,شعر عن اسم رسل,شعر راجع به اسم عسل,شعر درباره اسم عسل,شعر برای اسم عسل,شعر در وصف اسم عسل,شعر با اسم عسل,شعر درمورد اسم عسل

شعر در مورد اسم عسل

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم عسل برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

تو ریختی عسل ناب را به کندوها

به رنگ و بوی تو آغشته اند شب بوها

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد عسل

از من تلخ چرا طعم عسل میخواهـــی

تو چه از این زن زانو به بغل میخواهــی

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد عسل بانو

عسلستان غریبی ست گل روش ولی

عسل از شانه ی کندوش چه حالی دارد

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر در مورد عسلویه

همیشه کام مرا تلخ می کند دنیا

به قدر تلخی دنیای تان، عسل لطفا !

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

شعری در مورد عسل

به چشمان عسل رنگت زبانی تلخ می آید

که هر چه چشم شیرین تر، زبان زنبورتر بهتر

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

شعر در مورد اسم عسل

هر صبح مربای غزل ، ظرف عسل ، من

با نان تن داغ تو صبحانه بسازم

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

شعر در مورد چشم عسلی

یکشنبه است،بوی غزل می دهد تنت

بوی گلاب،بوی عسل می دهد تنت

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

شعر در مورد ماه عسل

لب مربا، چشم عسل، خامه بناگوش منی

چیده ام با یاد تو صبحانه باور کن عزیز !

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

شعر درباره عسل

شکرپاشی نکن

با خنده های گاه و بی گاهت

شکستی ارج و قرب این عسل ها را، رطب ها را

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

شعر کودکانه در مورد عسل

نهاده است به غبغب ترنج قالی کرمان

نشانده بر عسل لب انارهای بدخشان

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

شعر عاشقانه در مورد عسل

تُرْش رویــی هم بکن شیرین عسل بانوی من

  گـــاه گـــاهی قاطی فالوده لیمو لازم است

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

شعر درباره عسل بانو

آخ ! زنبور عسل عاشق چشم ملکه ست

چشم های عسلی رنگ عواقب دارد

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

شعر درباره عسلویه

سال مار دوستانم با عسل تحویل شد

سال من ای دوست _دور از جان او_ با زهر مار

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعری درباره عسل

پُر از زهرند انگاری عسل ها در نبود ِ تو

شراب ناب هم انگار مخلوط َ ست با یک سَم

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

شعر درباره اسم عسل

زنبور ضعیفم ، بله آقا، شکننده

چشمان ِ عسل گون ِ شما خیره کننده

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

شعر درباره چشم عسلی

وقتی بهشت عزوجل اختراع شد

حوا که لب گشود عسل اختراع شد!

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

شعر درباره چشمان عسلی

غزل مثل تو رنگین است ای یار

عسل مثل تو شیرین است ای یار   

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

شعر درباره ماه عسل

لبخند تو مانند عسل بود همیشه

ابروی تو مضمون غزل بود همیشه

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

شعر طنز درباره ماه عسل

خنده کن تا جای خون در من عسل جاری کنی

بهترین محصول ها مخصوص کندوهای توست

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

شعر عاشقانه درباره عسل

نمیدانم چه پیوندیست بین چشم و لبهایت

که در چشمت عسل دارى ولى لبهات شیرین است

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

شعر درباره ی عسل

طعم عسل عالی لب‌هات دلیلی‌ست

تا مشتری دائم کندوی تو باشم

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

شعر نو درباره عسل

خنده‌هایت چون عسل حتا از آن شیرین‌ترند

هر  لبت  تمثیل  زیبایی  ز حوض کوثر است

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

شعر در وصف عسل

پردیس من تویی که شده رودی از عسل

بر کوه شانه های تو گیس طلایی ات

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

شعر در وصف چشمان عسلی

تا تو لب وا می کنی زنبورها کِل می کشند

هرچه می ریزی عسل در جام کندوها کم است

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

شعر در وصف عسل بانو

به لطف طعم لبهای تو شیرین می شود شعرم

غــــزل را با عسل می آورم ،هرچند لازم نیست

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر مریم حیدر زاده در وصف عسل بدیعی

با نوازش های ِ داغ و لهجه ی ِ غرق ِ عسل

 بوسه شیرین، لب کلوچه اهل ِ “فومن” میشدم

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

شعری در وصف عسل

زنبور عسل روی لبانت زده کندو

شیرینی لبهای تو معنا شدنی نیست

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

شعر در وصف چشم عسلی

تو که دلخوش شده ای با عسل خاطره ها

غم تو با غم دلتنگی من یک حد نیست!

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

شعر در وصف اسم عسل

فقـط برای کام خود لـب تو را نمی گزم

کسی که شهد می خورد عسل ارائه میکند

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

شعر مریم حیدر زاده در مورد عسل بدیعی

روزی که عسل گوشه ی چشمی بنمایی

برخیزم و یکباره کنم جان به فدایت

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

شعر عسلی

در من کسی هنوز دنبال تو می گردد

دنبال رد سرانگشتانت

بر بی قراری گونه هایم

که مثل قرص نعنا

خنک و تند و بی پروا بود

و چشم هایت

که طعم عسل می داد

و عطر فروردین بود

این ها فقط تو بودی…

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

شعر عسل بانو سیاوش قمیشی

خدا را چه دیده‌ای ری‌را!

شاید آنقدر بارانِ بنفشه بارید

که قلیلی شاعر از پی گل نی

آمدند، رفتند دنبال چراغ و آینه

شمعدانی، عسل، حلقه‌ی نقره و قرآن کریم.

مسعود فردمنش , شعر مسعود فردمنش , اشعار مسعود فردمنش , آثار مسعود فردمنش , اشعار عاشقانه مسعود فردمنش

شعر عسلی

از انبوه عسل بر لبانم،

نشان بوسه تو را پیدا می کنند

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعر عسل بانو مریم حیدر زاده

من افطار می کنم

روزه ی نبودنت را

با همین عاشقانه های ساده

و ماهَ م عسل می شود!

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

متن شعر عسل بانو

خنده کن تا جای خون در من عسل جاری کنی

بهترین محصول ها مخصوص کندوهای توست

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

دانلود شعر عسل بانو

چقدر دلم برایت تنگ شده…

برای صدایت

و نگاهت

که طعم عسل می‌دهد

اردلان سرفراز , شعر اردلان سرفراز , اشعار اردلان سرفراز , آثار اردلان سرفراز , اشعار عاشقانه اردلان سرفراز

شعر عسل بانو عسل گیسو

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ

ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪﻡ

ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ

ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ

ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺩﯼ ﺍﺯ ﻋﺴﻞ

ﭼﻄﻮﺭ ﺷﺐ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ…

نصرت رحمانی , شعر نصرت رحمانی , اشعار نصرت رحمانی , آثار نصرت رحمانی , اشعار عاشقانه نصرت رحمانی

متن شعر عسل بانو قمیشی

احساس می کنم

آن اتفاق ناگزیر

افتاده است.

پیش از آن که تو شمع روشن کنی

عود بسوزانی

یک دنیا بوسه حرامم کنی

با چشمانی که بین عسل و فروردین مردد است؛

برایم فال فروغ بگیری

محمد علی بهمنی , شعر محمد علی بهمنی , اشعار محمد علی بهمنی , آثار محمد علی بهمنی , اشعار عاشقانه محمد علی بهمنی

شعر نو عسل بانو

دیدارت سکوت است

آبشار پرندگانى که راه سپیده را می ‏جویند،

لیوانى عسل

در کف ناخدایى خسته که بوى نهنگ می ‏دهد،

چایى دم کشیده

(درست لحظه‏ یى که از تمام دغدغه ‏ها فارغ می شوى)

مژگان عباسلو , شعر مژگان عباسلو , اشعار مژگان عباسلو , آثار مژگان عباسلو , اشعار عاشقانه مژگان عباسلو

شعر در مورد عسل بانو

 آنک عسل اندوخته دارد مگس نحل

شهد لب شیرین تو زنبورمیان را

شهاب مقربین , شعر شهاب مقربین , اشعار شهاب مقربین , آثار شهاب مقربین , اشعار عاشقانه شهاب مقربین

شعر عسل بانو از سیاوش قمیشی

 گرم تو زهر دهی چون عسل بیاشامم

به شرط آن که به دست رقیب نسپاری 

ناظم حکمت , شعر ناظم حکمت , اشعار ناظم حکمت , آثار ناظم حکمت , اشعار عاشقانه ناظم حکمت

شعر در مورد اسم عسل

 چون پای مگس که در عسل سخت شود

چندانکه برانی نتواند رفتن

نزار قبانی , شعر نزار قبانی , اشعار نزار قبانی , آثار نزار قبانی , اشعار عاشقانه نزار قبانی

شعر درباره اسم عسل

 نیست زنبور عسل را شکوه ای از جان خویش

خانه چندانی که باشد مختصر شیرین ترست

فاضل نظری , شعر فاضل نظری , اشعار فاضل نظری , آثار فاضل نظری , اشعار عاشقانه فاضل نظری

شعر اسم عسل

 نیست در شان عسل حسن گلوسوز این قدر

چاشنی بخش لب شکرفشان پیداست کیست

کیکاووس یاکیده , شعر کیکاووس یاکیده , اشعار کیکاووس یاکیده , آثار کیکاووس یاکیده , اشعار عاشقانه کیکاووس یاکیده

شعر در مورد اسم عسل

 مال دنیا سیرچشمان را نگردد پای بند

شهد، زنبور عسل را مانع پرواز نیست

لیلا کردبچه , شعر لیلا کردبچه , اشعار لیلا کردبچه , آثار لیلا کردبچه , اشعار عاشقانه لیلا کردبچه

شعر باسم عسل

 خواب شیرین بودش بستر و بالین صائب

خانه هر که چو زنبور عسل مختصرست

علی شریعتی , شعر علی شریعتی , اشعار علی شریعتی , آثار علی شریعتی , اشعار عاشقانه علی شریعتی

شعر باسم عسله

چون خانه زنبور عسل، شش جهت خاک

لبریز ز شهد از لب شکرشکن کیست

شعر خودم , شعر در مورد خودم , شعر درباره خودم , شعر در وصف خودم

شعر عن اسم رسل

 اهل دنیا حلقه بیرون در گردیده اند

همچو زنبور عسل تا خانه سامان داده اند

شعر حق الناس , شعر در مورد حق الناس , شعر درباره حق الناس , شعر در وصف حق الناس

شعر راجع به اسم عسل

 به شیرینی سر آرد نوبهار زندگانی را

چو زنبور عسل آن را که منزل مختصر باشد

شعر بی خوابی , شعر در مورد بی خوابی , شعر درباره بی خوابی , شعر در وصف بی خوابی

شعر درباره اسم عسل

 نوش دادم به کسان، نیش شکستم در دل

تا چو زنبور عسل صاحب شانم کردند

شعر کابل , شعر در مورد کابل , شعر درباره کابل , شعر در وصف کابل

شعر برای اسم عسل

 از بحر عسل هاش چه دید آن دل زنبور

با مشک عسل گله زنبور برآمد

شعر عدالت , شعر در مورد عدالت , شعر درباره عدالت , شعر در وصف عدالت

شعر در وصف اسم عسل

 پیام کرد مرا بامداد بحر عسل که

موج موج عسل بین به چشم خلق غزل

شعر ازدواج , شعر در مورد ازدواج , شعر درباره ازدواج , شعر در وصف ازدواج

شعر با اسم عسل

 ولیکن چون عسل بشناخت سعدی

فغان از دست زنبوری ندارد

شعر غیرت , شعر در مورد غیرت , شعر درباره غیرت , شعر در وصف غیرت

شعر درمورد اسم عسل

 خاموش که خاموشی بهتر ز عسل نوشی

درسوز عبارت را بگذار اشارت را

شعر تعصب , شعر در مورد تعصب , شعر درباره تعصب , شعر در وصف تعصب

شعر در مورد عسل

 گر در عسل نشینی تلخت کنند زود

ور با وفا تو جفت شوی گردد آن جفا

شعر بیشعوری , شعر در مورد بیشعوری , شعر درباره بیشعوری , شعر در وصف بیشعوری

شعر در مورد عسل بانو

 شهمات کجا گردد آن کو رخ شه بیند

کی تلخ شود آن کو دریای عسل دارد

شعر جوانی و پیری , شعر در مورد جوانی و پیری , شعر درباره جوانی و پیری , شعر در وصف جوانی و پیری

شعر در مورد عسلویه

 کسی که کان عسل شد ترش چرا باشد

کسی که مرده ندارد بگو چرا موید

شعر خزان , شعر در مورد خزان , شعر درباره خزان , شعر در وصف خزان

شعری در مورد عسل

 غصه کجا دارد کان عسل

ای که تو را سیصد نامی دگر

شعر آبرو , شعر در مورد آبرو , شعر درباره آبرو , شعر در وصف آبرو

شعر در مورد اسم عسل

 نوش ورا نیش نیست ور بودش راضیم نیست

عسل خواره را چاره ز زنبور خویش

شعر دل , شعر در مورد دل , شعر درباره دل , شعر در وصف دل

شعر در مورد چشم عسلی

 هزار خمره سرکه عسل شدست از او

که هست دلبر شیرین دوای خوی ترش

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر درباره آرزو , شعر در وصف آرزو

شعر در مورد ماه عسل

 گفت لعلت به تبسم که دل از ما برگیر

از عسل، امر محال است، مگس دور شود

شعر ذوق , شعر در مورد ذوق , شعر درباره ذوق , شعر در وصف ذوق

شعر درباره عسل

 نباید بودن از پشت و رخ کار جهان غافل

چو زنبور عسل نیشی است در دنبال نوش او

شعر خورشید , شعر در مورد خورشید , شعر درباره خورشید , شعر در وصف خورشید

شعر کودکانه در مورد عسل

 هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد

یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد

شعر داعش , شعر در مورد داعش , شعر درباره داعش , شعر در وصف داعش

شعر عاشقانه در مورد عسل

 تا چو زنبور عسل در چشم هم شیرین شوند

به که باشد خانه های دوستان از هم جدا

شعر زخم زبان , شعر در مورد زخم زبان , شعر درباره زخم زبان , شعر در وصف زخم زبان

شعر درباره عسل بانو

 بی مرکزست دایره عیش ناتمام

شان عسل حقارت زنبور نشکند

شعر رخ یار , شعر در مورد رخ یار , شعر درباره رخ یار , شعر در وصف رخ یار

شعر درباره عسلویه

 به گوش در سخن حجت ای پسر عسل است

جز از سخن نخورد کس به راه گوش عسل

شعر رودخانه , شعر در مورد رودخانه , شعر درباره رودخانه , شعر در وصف رودخانه

شعری درباره عسل

 گر نفس ترا عسل نماید بمثل

آن خون دل پیر زنانست مخور

شعر زندان , شعر در مورد زندان , شعر درباره زندان , شعر در وصف زندان

شعر درباره اسم عسل

 ای هر دهن ز یاد لبت پر عسل شده

در هر دهن خوشی لب تو مثل شده

شعر در مورد اسم عسل

تاریخ ارسال: جمعه 24 آذر 1396 ساعت 11:26 | نویسنده: ولی قره چوله | چاپ مطلب 0 نظر

شعر در مورد اسب

شعر در مورد اسب

شعر در مورد اسب,شعر در مورد اسب سواری,شعر در مورد اسب سیاه,شعر در مورد اسب سفید,شعر در مورد اسب امام حسین,شعر در مورد اسباب کشی,شعر در مورد اسب برای کودکان,شعر در مورد اسباب بازی,شعر در مورد اسب کرد,شعر در مورد اسب وحشی,شعری درباره اسب سواری,شعر درباره اسب امام حسین,شعر درباره اسباب کشی,شعر کودکانه در مورد اسب,شعر کودکانه در مورد اسباب بازی,شعر درباره اسباب بازی,شعر کودکانه درباره اسباب بازی,شعر اسب,شعر اسبانی,شعر اسب حیوان نجیبی است,شعر اسبانی مترجم,شعر اسب سیاه,شعر اسب سفید,شعر اسبانی رومانسی,شعر اسبانی عن الحب,شعر اسبانی رومانسی مترجم,شعر اسبانی عن الحب مترجم,شعر اسبانی مترجم بالعربی,شعر اسبانی مترجم للعربیه,شعر اسبانی مترجم عربی,شعر اسبانی عربی,شعر سهراب اسب حیوان نجیبی است,متن شعر اسب حیوان نجیبی است,شعر سهراب سپهری اسب حیوان نجیبی است,شعر اسبانی مترجم للعربی,شعر حب اسبانی مترجم,شعر غزل اسبانی مترجم,شعر حب اسبانی مترجم عربی,شعر در مورد اسب سیاه,شعر اسب سفیدم خیلی قشنگه,شعر اسب سفیدم,شعر اسب سفید وحشی منوچهر آتشی,شعر اسب سفید قصه ها,شعر کودکانه اسب سفیدم,شعر مرا اسب سفیدی بود روزی,شعر در مورد اسب سفید,دانلود شعر اسب سفیدم,متن شعر اسب سفید

شعر در مورد اسب

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسب برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

اسب حیوان نجیبی است اگر بگذارند

چون بشر کیس عجیبی است اگر بگذارند

  سم بکوبد به زمین توی چراگاه جمال

گاهش از عشق نصیبی است اگر بگذارند

گیرم از یونجه ی تر معده ی خود پر سازد

در دلش حسرت سیبی است اگر بگذارند

چه کم از این پسران رپ و ریپی دارد

طالب زینت و زیبی است اگر بگذارند

چه بسا اسب که اسباب سواری را باخت

طعمه‌ی ساده فریبی است اگر بگذارند

اسب عاشق شد و فرمود :”نجابت کشک است

بوسه هم حس غریبی است اگر بگذارند

زین و دل داده ی آن یال پریشانم و دل-

گیرِ افسار حبیبی است اگر بگذارند

نعل در آتش دل می نهم از یورتمه اش

در دلم طرفه لهیبی است اگر بگذارند…”

نر اگر بود که صد در صد او مشتاق است

  مادیان نیز صدی- بیست اگر بگذارند!

“بوالفضول” آمده و هیبت طنزش مخفی است

طنز پرداز مهیبی است اگر بگذارند !

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعر در مورد اسب

«آن‌کس که بداند و بداند که بداند// اسب شرف از گنبد گردون بجهاند» / فخر رازی

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

شعر در مورد اسب سواری

اسب‏ها، این اسب‏ها

یالشان آشفته است

در نگاه سرخشان

پرسشی ناگفته است

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

شعر در مورد اسب سیاه

«ابله شده‌ای، وفا ز زن می‌طلبی؟// اسب و زن و شمشیر وفادار که دید؟» / ناشناس

اردلان سرفراز , شعر اردلان سرفراز , اشعار اردلان سرفراز , آثار اردلان سرفراز , اشعار عاشقانه اردلان سرفراز

شعر در مورد اسب سفید

بر زمین، سم می‏زنند

خشمگین، شیهه‏کشان

گویی آتش می‏جهد

از تن چالاکشان

نصرت رحمانی , شعر نصرت رحمانی , اشعار نصرت رحمانی , آثار نصرت رحمانی , اشعار عاشقانه نصرت رحمانی

شعر در مورد اسب امام حسین

«اسب تازی در طویله گر ببندی پیش خر// رنگشان همگون نگردد، طبعشان همگون شود» / روحی

محمد علی بهمنی , شعر محمد علی بهمنی , اشعار محمد علی بهمنی , آثار محمد علی بهمنی , اشعار عاشقانه محمد علی بهمنی

شعر در مورد اسباب کشی

«اسب تازی دو تک رود به شتاب// شتر آهسته می‌رود شب و روز» / سعدی

مژگان عباسلو , شعر مژگان عباسلو , اشعار مژگان عباسلو , آثار مژگان عباسلو , اشعار عاشقانه مژگان عباسلو

شعر در مورد اسب برای کودکان

اسب‏ها زندانی‏اند

آه زیر سقف‏ها

اسب‏ها کی می‏شوند

باز آزاد و رها؟

شهاب مقربین , شعر شهاب مقربین , اشعار شهاب مقربین , آثار شهاب مقربین , اشعار عاشقانه شهاب مقربین

شعر در مورد اسباب بازی

«اسب تازی شده مجروح به زیر پالان// طوق زرین همه در گردن خر می‌بینم» / حافظ

ناظم حکمت , شعر ناظم حکمت , اشعار ناظم حکمت , آثار ناظم حکمت , اشعار عاشقانه ناظم حکمت

شعر در مورد اسب کرد

اسب‏ها یک روز باز

روی پا می‏ایستند

آخر آنها اهل خواب

اهل آخور نیستند

نزار قبانی , شعر نزار قبانی , اشعار نزار قبانی , آثار نزار قبانی , اشعار عاشقانه نزار قبانی

شعر در مورد اسب وحشی

«اسب فربه شود، شود سرکش» / سنایی

فاضل نظری , شعر فاضل نظری , اشعار فاضل نظری , آثار فاضل نظری , اشعار عاشقانه فاضل نظری

شعری درباره اسب سواری

یک شبی گم می‏شوند

اسب‏ها در بهت دشت

اسب من که رفت و رفت

سوی آخور برنگشت

کیکاووس یاکیده , شعر کیکاووس یاکیده , اشعار کیکاووس یاکیده , آثار کیکاووس یاکیده , اشعار عاشقانه کیکاووس یاکیده

شعر درباره اسب امام حسین

«اسب لاغرمیان به کار آید// روز میدان، نه گاو پرواری» / سعدی

لیلا کردبچه , شعر لیلا کردبچه , اشعار لیلا کردبچه , آثار لیلا کردبچه , اشعار عاشقانه لیلا کردبچه

شعر درباره اسباب کشی

«اسب می‌تاخت با شکوه و دلیر// که کند فعل شیر بچه شیر» / مکتبی شیرازی

علی شریعتی , شعر علی شریعتی , اشعار علی شریعتی , آثار علی شریعتی , اشعار عاشقانه علی شریعتی

شعر کودکانه در مورد اسب

«اسبی که صفیرش نزنی می‌نخورد آب// نه مرد کم از اسب و نه می کمتر از آب است» / منوچهری دامغانی

شعر خودم , شعر در مورد خودم , شعر درباره خودم , شعر در وصف خودم

شعر کودکانه در مورد اسباب بازی

«اگر اشتر و اسب و استر نباشد// کجا قهرمانی بود قهرمان را» / ناصرخسرو

شعر حق الناس , شعر در مورد حق الناس , شعر درباره حق الناس , شعر در وصف حق الناس

شعر درباره اسباب بازی

«اگر سکندر با شاه هم‌سفر بودی// ز اسب تازی زود آمدی فرود به خر» / فرخی سیستانی

شعر بی خوابی , شعر در مورد بی خوابی , شعر درباره بی خوابی , شعر در وصف بی خوابی

شعر کودکانه درباره اسباب بازی

«ای بسا اسب تیزرو که بمرد// خرک لنگ جان به منزل برد» / سعدی

شعر کابل , شعر در مورد کابل , شعر درباره کابل , شعر در وصف کابل

شعر اسب

«راه‌رو را فاقه و نعمت کند منع از سلوک// اسب راه آن است کو نه فربه و نه لاغر است» / علی‌شیر نوایی

شعر عدالت , شعر در مورد عدالت , شعر درباره عدالت , شعر در وصف عدالت

شعر اسبانی

«ز دریا برآمد یکی اسب خنگ// سرون گرد چون گور و کوتاه‌لنگ// دمان همچو شیر ژیان پر ز خشم// پلنگ و سیه خایه و زاغ چشم» / فردوسی

شعر ازدواج , شعر در مورد ازدواج , شعر درباره ازدواج , شعر در وصف ازدواج

شعر اسب حیوان نجیبی است

«مر سگان را عید باشد مرگ اسب// روزی وافر بود بی‌جهد و کسب» / مولوی

شعر غیرت , شعر در مورد غیرت , شعر درباره غیرت , شعر در وصف غیرت

شعر اسبانی مترجم

«نه برگزاف سکندر به یادگار نوشت// که اسب و تیغ و زن آمد سه‌گانه از در دار» / ابوحنیفه اسکافی

شعر تعصب , شعر در مورد تعصب , شعر درباره تعصب , شعر در وصف تعصب

شعر اسب سیاه

«هرکسی را که بخت برگردد// اسبش اندر طویله خر گردد» / ناشناس

شعر بیشعوری , شعر در مورد بیشعوری , شعر درباره بیشعوری , شعر در وصف بیشعوری

شعر اسب سفید

«هست مامات اسب و بابا خر// تو مشو تر چو خوانمت استر» / سنایی

شعر جوانی و پیری , شعر در مورد جوانی و پیری , شعر درباره جوانی و پیری , شعر در وصف جوانی و پیری

شعر سهراب اسب حیوان نجیبی است

«یا رب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان// کاین همه ناز از غلام و اسب و استر می کنند» / حافظ

شعر خزان , شعر در مورد خزان , شعر درباره خزان , شعر در وصف خزان

متن شعر اسب حیوان نجیبی است

عاقل چو خلاف در میان آمد بجهد، و چون صلح بیند لنگر بنهد، که آنجا سلامت بر کرانست و اینجا حلاوت در میان مقامر را سه شش میباید ولیکن سه یک میاید هزار باره چراگاه خوشتر از میدان
 شعر آبرو , شعر در مورد آبرو , شعر درباره آبرو , شعر در وصف آبرو
 
اسب فلک جواد عنان تو شد چنانک
ماه و مجره اسب ترا نعل و مقودست
تا شکل گنبد فلک و جرم آفتاب
چون درقه مکوکب و درع مزردست

شعر دل , شعر در مورد دل , شعر درباره دل , شعر در وصف دل

 
فرستادمت اسب و دستار و جبه
ز مه طوق بر اسب شب رنگ بسته
سپید است دستار لیکن مذهب
سیاه است جبه ولی رنگ بسته
 شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر درباره آرزو , شعر در وصف آرزو
 
خر بود خادمی ولی کاهل
که به کار اندرون بود منبل
اسب زن باشد ای به دانش فرد
مرد را اسب و زن بود درخورد
 شعر ذوق , شعر در مورد ذوق , شعر درباره ذوق , شعر در وصف ذوق
 
عامه نبود ز کارها آگاه
عامه را گوش کر و دیده تباه
صحبت عامه اسب و خر باشد
هر دوان ضد یکدگر باشد
خر تگ از اسب خود نگیرد تیز
لیک اسب از خران بگیرد تیز
صحبت عامه هر که هشیارست
مثل حداد و مثل عطارست
 شعر خورشید , شعر در مورد خورشید , شعر درباره خورشید , شعر در وصف خورشید
 
دایم دلدار را با دل و جان ماجراست
پوست بر او نیست اینک پیش شما می رود
اسب سقاست این بانگ دراست این
بانگ کنان کز برون اسب سقا می رود
 شعر داعش , شعر در مورد داعش , شعر درباره داعش , شعر در وصف داعش
 
چند خانه گم کنی و یاوه گردی گرد شهر
ور ز شهری نیز یاوه با قلاوزی بساز
اسب چوبین برتراشیدی که این اسب منست
گر نه چوبینست اسبت خواجه یک منزل بتاز
 شعر زخم زبان , شعر در مورد زخم زبان , شعر درباره زخم زبان , شعر در وصف زخم زبان
 
هر کی او اسب دواند به سوی گمراهی
کند آن اسب لگدکوب نکال از لگدش
بهل ابتر تو غزل را به ازل حیران باش
که تمامش کند و شرح دهد هم صمدش
 شعر رخ یار , شعر در مورد رخ یار , شعر درباره رخ یار , شعر در وصف رخ یار
 
بار دگر از راه سوی چاه رسیدیم
وز غربت اجسام بالله رسیدیم
با اسب بدان شاه کسی چون نرسیده ست
ما اسب بدادیم و بدان شاه رسیدیم
 شعر رودخانه , شعر در مورد رودخانه , شعر درباره رودخانه , شعر در وصف رودخانه
 
آن شنیدی که لاغری دانا
گفت روزی بابلهی فربه
اسب تازی اگر ضعیف بود
همچنان از طویله ای خر به
 شعر زندان , شعر در مورد زندان , شعر درباره زندان , شعر در وصف زندان
 
مردمان دوستی چنین نکنند
هر زمان اسب هجر زین نکنند
جنگ و آزار و خشم یکباره
مذهب و اعتقاد و دین نکنند
 شعر ذاکر امام حسین , شعر در مورد ذاکر امام حسین , شعر درباره ذاکر امام حسین , شعر در وصف ذاکر امام حسین
 
اسب در میدان وصلش تاختم
کعبه وصلش ز هجران توختم
جامه عفت برون انداختم
رندی و ناراستی آموختم
 شعر والیبال , شعر در مورد والیبال , شعر درباره والیبال , شعر در وصف والیبال

شعر در مورد اسب

 
آن پری، بعد از آنکه تیر انداخت
گلخنی زخم خورده را بشناخت
اندر آمد ز اسب پیشش شد
مرهم اندورن ریشش شد
 شعر کشتی , شعر در مورد کشتی , شعر درباره کشتی , شعر در وصف کشتی

شعر در مورد اسب سواری

 
پادشاها مهد عالی می رود سوی شکار
لیکن اسباب شدن ما را مهیا هیچ نیست
خیمه و اسب است و زین و جامه اسباب سفر
جز دو اسب لاغری با بنده زینها هیچ نیست
 شعر یکشنبه , شعر در مورد یکشنبه , شعر درباره یکشنبه , شعر در وصف یکشنبه

شعر در مورد اسب سیاه

 
ای طربناکان ز مطرب التماس می کنید
سوی عشرت ها روید و میل بانگ نی کنید
شهسوار اسب شادی ها شوید ای مقبلان
اسب غم را در قدم های طرب ها پی کنید
 شعر شنبه , شعر در مورد شنبه , شعر درباره شنبه , شعر در وصف شنبه

شعر در مورد اسب سفید

 
چشمه شکر جوشان کنم اندر دل تنگ نیی
اندیشه های خوش نهم اندر دماغ و کله ای
می ران فرس در دین فقط ور اسب تو گردد سقط
بر جای اسب لاغری هر سو بیابی گله ای
 شعر با د , شعر با د شروع شه , شعر با دال شروع شه , شعر که با د شروع شه , بیت شعر که با د شروع شه

شعر در مورد اسب امام حسین

 
از پشت رقیب تو کشم تسمه چندین
تا گنجفه اسب تو از پته نباشد
چون موی شد از فکر میانت تن خسرو
تا همچو رقیبت خنک و کته نباشد
 شعر امام جعفر صادق , شعر در مورد امام جعفر صادق , شعر درباره امام جعفر صادق , شعر در وصف امام جعفر صادق

شعر در مورد اسباب کشی

 
تیغم زن، ای رقیب، که قربان شوم ترا
آن دم که من روارو آن ماه بشنوم
آواز ارغنون ندهد ذوقم آن چنان
کاواز پای اسب تو ناگاه بشنوم
 پل الوار , شعر پل الوار , اشعار پل الوار , آثار پل الوار , اشعار عاشقانه پل الوار

شعر در مورد اسب برای کودکان

 
رخش، روابود، ار اسب دلبری تازد
که گوی سیم به چوگان مشک می بازد
ز ذره بیشترندش کنون هواداران
سزا بود که دل از مهر ما بپردازد
 مهدیه لطیفی , شعر مهدیه لطیفی , اشعار مهدیه لطیفی , آثار مهدیه لطیفی , اشعار عاشقانه مهدیه لطیفی

شعر در مورد اسباب بازی

 
ز آشنایان همچو فرزین بگذری
با غریبان اسب لطفت زین بود
چون به بخت اوحدی آید سخن
جمله صلحت خشم و مهرت کین بود
 شعر سه شنبه , شعر در مورد سه شنبه , شعر درباره سه شنبه , شعر در وصف سه شنبه

شعر در مورد اسب کرد

 
ازین بیشه شیری نیامد برون
که او را نکشتی به زوبین عشق
ز بهر شکاردل خستگان
بر اسب بلا بسته ای زین عشق
 رضا کاظمی , شعر رضا کاظمی , اشعار رضا کاظمی , آثار رضا کاظمی , اشعار عاشقانه رضا کاظمی

شعر در مورد اسب وحشی

 
خوبان عرب بر سر اسب تو دویده
شاهان عجم پیش رخت گشته پیاده
از چشم تو مجنون عرب یافته مستی
وز لعل توشیرین عجم ساخته باده
 شعر دوشنبه , شعر در مورد دوشنبه , شعر درباره دوشنبه , شعر در وصف دوشنبه

شعری درباره اسب سواری

 خود را شمرده با او چون صفر در عددها
او را بدیده در خود چون می ز جام باده
دایم بسان پسته، خندان و دل شکسته
ز اسب وجود جسته، چون اوحدی پیاده
 پابلو نرودا , شعر پابلو نرودا , اشعار پابلو نرودا , آثار پابلو نرودا , اشعار عاشقانه پابلو نرودا

شعر درباره اسب امام حسین

 
گر مرد رهی، تو چند بیراه روی؟
اندر پی این منصب و این جاه روی؟
تا کی ز برای زر و سیم دنیا
بر اسب نشینی، به در شاه روی؟
 شمس لنگرودی , شعر شمس لنگرودی , اشعار شمس لنگرودی , آثار شمس لنگرودی , اشعار عاشقانه شمس لنگرودی

شعر درباره اسباب کشی

زلفش اندر جور تلقین می کند
رخ پیاده حسن فرزین می کند
در رکابش حسن خواهد رفت اگر
اسب حسن این است کو زین می کند
 عباس معروفی , شعر عباس معروفی , اشعار عباس معروفی , آثار عباس معروفی , اشعار عاشقانه عباس معروفی

شعر کودکانه در مورد اسب

 
شرم دار آخر جفا چندین مکن
قصد آزار من مسکین مکن
پایی از غم در رکاب آورده ام
بیش از این اسب جفا را زین مکن
 شعر شراب , شعر در مورد شراب , شعر درباره شراب , شعر در وصف شراب

شعر کودکانه در مورد اسباب بازی

 
امروز بر اسب جور با من
هر گوشه همی کنی سواری
ترسم فردا گه مظالم
تاب ثقه الملوک ناری
 شعر شمع , شعر در مورد شمع , شعر درباره شمع , شعر در وصف شمع

شعر درباره اسباب بازی

 
آخر ای خاک خراسان داد یزدانت نجات
از بلای غیرت خاک ره گرگانج و کات
در فراق خدمت گرد همایون موکبی
کاندر نعل از هلالست اسب را میخ از نبات
 شعر سیگار , شعر در مورد سیگار , شعر درباره سیگار , شعر در وصف سیگار

شعر کودکانه درباره اسباب بازی

 
گل ز روی او شرمسار شد
دل چو موی او بی قرار شد
ماه بر زمینش نهاده رخ
چون بر اسب خوبی سوار شد
 شعر جمعه , شعر در مورد جمعه , شعر درباره جمعه , شعر در وصف جمعه

شعر اسب

 
کجا بماند که اقبال تو به دست قبول
طرایف سخنم را همی نگرداند
چو مدحت تو برانگیزد اسب فکرت من
ز جوی قوت ادراک عقل بجهاند
 شعر پنجشنبه , شعر در مورد پنجشنبه , شعر درباره پنجشنبه , شعر در وصف پنجشنبه

شعر اسبانی

 
صدر تو به پایه تخت جمشید
اسب تو به سایه رخش رستم
با رای تو ذره ایست خورشید
با طبع تو قطره ایست قلزم
 شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

شعر اسب حیوان نجیبی است

 
به خدایی که در ولایت غیب
عالم السر و الخفیاتست
که غمت شه رخم به اسب فراق
آن چنان زد که بیم شهماتست
 شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

شعر اسبانی مترجم

 
ای کریمی که از سخاوت تو
روید از سنگ خاره مرزنگوش
تا جهان اسب دولتت زین کرد
چرخ را هست غاشیه بر دوش
آنکه او تای خدمتت نزند
چون ربابش فلک بمالد گوش
چنگ مدح تو ساختم چه شود
که چو بربط شوم عتابی پوش
 شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

شعر اسب سیاه

 
ز جنس مردمان مشمار خود را
گرت یزدان زری دادست و زوری
هنر باید چه روباهی چه شیری
خرد باید چه قارونی چه عوری
ز خشم غالب و از حرص با برگ
همین دارند هر ماری و موری
ز اسب و تخت تو رشکم نیاید
نه من همچون توام کری و کوری
 شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

شعر اسب سفید

 
چون اسب و فیل نیست دلم خون همی شود
از بهر اسب و فیل دلا خون همی شوی
کانعام شه که باج ستاند ز ترک و هند
بخشد هم اسب ترکی و هم فیل هندوی
شاها تو را چه فخر به بخشیدن اسب و فیل
خود هند و چین دهی به سؤالی که بشنوی
دولت ستانه بوس درست باد تا به کام
صد سال تخم عدل بکاری و بدروی
 شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعر سهراب اسب حیوان نجیبی است

 
آسمان می خواهد از اسب تو نعلی بهرتاج
غالبا آن تاج را از بهر کیوان می برد
کیست هندویی که سازد نعل اسب تاج سر
ظاهرا اسب تو درپا از پی آن می برد
 شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

متن شعر اسب حیوان نجیبی است

 
آسمان می خواهد از اسب تو نعلی بهرتاج
غالبا آن تاج را از بهر کیوان می برد
کیست هندویی که سازد نعل اسب تاج سر
ظاهرا اسب تو درپا از پی آن می برد
 شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر سهراب سپهری اسب حیوان نجیبی است

 
ای طربناکان ز مطرب التماس می کنید
سوی عشرت ها روید و میل بانگ نی کنید
شهسوار اسب شادی ها شوید ای مقبلان
اسب غم را در قدم های طرب ها پی کنید
 شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد اسب سیاه

 
چشمه شکر جوشان کنم اندر دل تنگ نیی
اندیشه های خوش نهم اندر دماغ و کله ای
می ران فرس در دین فقط ور اسب تو گردد سقط
بر جای اسب لاغری هر سو بیابی گله ای
 شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر اسب سفیدم خیلی قشنگه

 
از پشت رقیب تو کشم تسمه چندین
تا گنجفه اسب تو از پته نباشد
چون موی شد از فکر میانت تن خسرو
تا همچو رقیبت خنک و کته نباشد
 شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر اسب سفیدم

 
بیوفا یاران که پیوندند و از هم بگسلند
صحبت دیرینه وه کز دل چسبان بیرون رود؟
بانگ پای اسب آیدازدرم، یارب گهی
کز سیه بخت من این خواب گران بیرون رود
 شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر اسب سفید وحشی منوچهر آتشی

 
تیغم زن، ای رقیب، که قربان شوم ترا
آن دم که من روارو آن ماه بشنوم
آواز ارغنون ندهد ذوقم آن چنان
کاواز پای اسب تو ناگاه بشنوم
 شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر اسب سفید قصه ها

 
رخش، روابود، ار اسب دلبری تازد
که گوی سیم به چوگان مشک می بازد
ز ذره بیشترندش کنون هواداران
سزا بود که دل از مهر ما بپردازد
 شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر کودکانه اسب سفیدم

 
ز آشنایان همچو فرزین بگذری
با غریبان اسب لطفت زین بود
چون به بخت اوحدی آید سخن
جمله صلحت خشم و مهرت کین بود
 شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر مرا اسب سفیدی بود روزی

 
ازین بیشه شیری نیامد برون
که او را نکشتی به زوبین عشق
ز بهر شکاردل خستگان
بر اسب بلا بسته ای زین عشق
 شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر در مورد اسب سفید

 
همچو دولت، گاه دشمن، گاه دوست
همچو گردون، گاه تند و گاه رام
بر ثوابت جزع ایشان را ستم
از کواکب اسب ایشان را ستام

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

دانلود شعر اسب سفیدم

 
ای از عرب و از عجمت مثل نزاده
حسن تو عرب را و عجم را بتو داده
در روی عجم چشم توصد تیر کشیده
وز چشم عرب لعل تو صد چشمه گشاده
خوبان عرب بر سر اسب تو دویده
شاهان عجم پیش رخت گشته پیاده
از چشم تو مجنون عرب یافته مستی
وز لعل توشیرین عجم ساخته باده
 
شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

متن شعر اسب سفید

 
خود را شمرده با او چون صفر در عددها
او را بدیده در خود چون می ز جام باده
دایم بسان پسته، خندان و دل شکسته
ز اسب وجود جسته، چون اوحدی پیاده
 بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

متن شعر اسب حیوان نجیبی است

 
اسب خیرم لاغرست و خنجر کردار کند
آن نمی ارزم که در قلب سپاه آری مرا؟
لاف یکتایی زدم چندان، که زیر بار عجب
بیم آنستم که با پشت دو تاه آری مرا
 شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر سهراب سپهری اسب حیوان نجیبی است

 
زلفش اندر جور تلقین می کند
رخ پیاده حسن فرزین می کند
در رکابش حسن خواهد رفت اگر
اسب حسن این است کو زین می کند
 شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر در مورد اسب سیاه

 
شرم دار آخر جفا چندین مکن
قصد آزار من مسکین مکن
پایی از غم در رکاب آورده ام
بیش از این اسب جفا را زین مکن
 شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر اسب سفیدم خیلی قشنگه

 
امروز بر اسب جور با من
هر گوشه همی کنی سواری
ترسم فردا گه مظالم
تاب ثقه الملوک ناری
 شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر اسب سفیدم

 
گل ز روی او شرمسار شد
دل چو موی او بی قرار شد
ماه بر زمینش نهاده رخ
چون بر اسب خوبی سوار شد
تاریخ ارسال: شنبه 11 آذر 1396 ساعت 23:00 | نویسنده: ولی قره چوله | چاپ مطلب 0 نظر

شعر در مورد رخ یار

شعر در مورد رخ یار

شعر در مورد رخ یار,شعر در مورد رخ زیبای یار,شعر در مورد عکس رخ یار,شعر درباره رخ یار,شعر درباره عکس رخ یار,شعر درباره روی یار,شعر در وصف رخ یار,شعری در وصف رخ یار,شعر رخ یار,شعر رخ یار در آینه,شعر رخ یار,شعر عکس رخ یار,شعر رخ زیبای یار,شعر در مورد رخ یار,شعر در وصف رخ یار,شعر امان ز هجر رخ یار,شعر عاشقانه رخ یار,شعر نو رخ یار,شعر در مورد رخ یار,شعر مادر پیاله عکس رخ یار دیده ایم,شعر ما در پیاله عکس رخ یار,شعر درباره عکس رخ یار,شعر در مورد عکس رخ یار,شعر در مورد رخ زیبای یار,شعر درباره رخ یار,شعری در وصف رخ یار,متن شعر امان ز هجر رخ یار,دانلود آهنگ امان ز هجر رخ یار

شعر در مورد رخ یار

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد رخ یار برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

” ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم “

من دلخوشم به خواجه و این فال … بگذریم

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر در مورد رخ یار

من نمی‌دانم چرا رخ را تو پنهان می‌کنی

روی خود از من گرفته دل پریشان می‌کنی

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعر در مورد رخ زیبای یار

روز جدایی ات مرا یک نگه تو میکشد

وقت وداع کردنت بر رخ من نظر مکن

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر در مورد عکس رخ یار

یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم

غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر درباره رخ یار

حـــــاشا کـــــــه هــــــــوای رخ تو در نظر است

تـقدیم بــــه تو کـــــه دل ربودن چه خوش است

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر درباره عکس رخ یار

این عکس رخ توست که بر ماه نشسته

نشنیده ولی بچـــه پلنگ ایــن جریان را

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر درباره روی یار

خواستی جاذبه ات را به رخ من بکشی

شاخه ی سیب دلم را بتکانی بروی

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر در وصف رخ یار

تو رخ می تابی و من قلعه ات را آرزومندم

خر است این اسب اگر یک لحظه بردارد نگاه از تو

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعری در وصف رخ یار

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر رخ یار

سر به خاک قدمت دارم و مستم اما

کی نگاهم به رخ ماه شما افتاده؟

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر رخ یار در آینه

آدم از جنت اگر رفت بسودای تو بود

جنتی نیست درآن جا که رخ حوانیست

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر رخ یار

بیا و قصه حالم بخوان، که بر رخ من

نوشته دیده، به خطی، چو در مکنون است

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر عکس رخ یار

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر رخ زیبای یار

دست دشمن ها خشن،رخساره ی طفلان لطیف

جای سیلی بر رخ گلهای زهرا مانده است 

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر در مورد رخ یار

گر صبوحی به وصال رخ جانان جان داد

سودن چهره به خاک سر کویش سبب است

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر در وصف رخ یار

جز تو یاری نگرفتیم

و نخواهیم گرفت

بر همان عهد که بودیم

بر آنیم هنوز…

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعر امان ز هجر رخ یار

گر جهان بحر شود موج زند سرتاسر

من به جز جانب آن گنج گهر می نروم

 یار ما جان و خداوند قضا و قدر است

من از این جان قدر جز به قدر می نروم

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر عاشقانه رخ یار

بر بی کسی من نگر و

چارهٔ من کن

زان کز همه کس

بی کس و بی‌یارترم من.

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعر نو رخ یار

فکر بلبل همه آن است

که گل شد یارش

گل در اندیشه

که چون عشوه کند در کارش

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر در مورد رخ یار

دست در گردن یاد تو چنانم که مپرس

آنچنان یاد تو افتاده به جانم که مپرس

با گُلِ روی تو از باغ دلم رفت بهار

بی‌تو ای یار! چنان رو به خزانم که مپرس.

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر مادر پیاله عکس رخ یار دیده ایم

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا

به وصل خود دوایی کن دل دیوانهٔ ما را

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر ما در پیاله عکس رخ یار

دست نیابد کسی به خاطر جمعم

زلف پریشان یار اگر بگذارد

هیچ نگردم به گرد عشق فروغی

جلوه حسن نگار اگر بگذارد.

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر درباره عکس رخ یار

به چشمک اینهمه مژگان به هم مزن یارا

که این دو فتنه بهم می زنند دنیا را

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر در مورد عکس رخ یار

 بصورت مانده اینجا گرفتار

ندیدی هیچ از این معنی رخ یار

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر در مورد رخ زیبای یار

 ای باد چو عزم آن زمین خواهی کرد

رخ در رخ یار نازنین خواهی کرد

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر درباره رخ یار

 ای یار رخ تو کرده هر دم شادم

یک دم رخ تو نمی رود از یادم

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعری در وصف رخ یار

 ز لطف غیب به سختی رخ از امید متاب

که مغز نغز مقام اندر استخوان گیرد

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

متن شعر امان ز هجر رخ یار

 دوست مخوانش که رخ ز دوست بتابد

یار مگویش که ترک یار بگوید

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

دانلود آهنگ امان ز هجر رخ یار

 خواجو ز یار اگر طلب کام دل کنند

ما کام دل فدای رخ یار کرده ایم

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر در مورد رخ یار

 کدام دوست بتابد رخ از محبت دوست؟

کدام یار بپیچد سر از ارادت یار؟

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر در مورد رخ زیبای یار

 زان چنان رخ، که تمنای دل است

صبر ازین بیش مگر نتوان کرد

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر در مورد عکس رخ یار

 بی رخ یار ناخوش است حیات

چه خوشستی که یار داشتمی!

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر درباره رخ یار

 در رخ او جمال یار ببین

که گل از یار یادگار آمد

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر درباره عکس رخ یار

 مکن یار مکن یار مرو ای مه عیار

رخ فرخ خود را مپوشان به یکی بار

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر درباره روی یار

 عراقی، در رخ خوبان جمال یار خود می بین

نظر چون می کنی باری به روی یار اولی تر

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر در وصف رخ یار

 سیصد گل سرخ بر رخ یار منست

خیزم بچنم که گل چدن کار منست

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعری در وصف رخ یار

 ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر رخ یار

 ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

کار چراغ خلوتیان باز درگرفت

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر رخ یار در آینه

 گل بی رخ یار خوش نباشد

بی باده بهار خوش نباشد

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر رخ یار

 ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب

که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر عکس رخ یار

 در جام جهان چو تلخ و شیرین به هم است

این از لب یار خواه و آن از لب جام

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر رخ زیبای یار

 پرتو مهرست یا مهر رخ زیبای یار

قامت سروست یا سرو قد رعنای دوست

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر در مورد رخ یار

 ای یار عزیز انده دوری تو چه دانی

من دانم و یعقوب فراق رخ فرزند

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر در وصف رخ یار

 بی رخ یار هوای گل و گلزارم نیست

زانکه با دست نسیم چمن و بوی بهار

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر امان ز هجر رخ یار

 هر یار که دور از رخ یاران بدهد جان

از دل نرود تا ابدش حسرت یاران

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر عاشقانه رخ یار

 شمع وش پیش رخ شاهد یار

دم به دم شعله زنان می سوزم

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر نو رخ یار

 هنوز در دلت ای آفتاب رخ نگذشت

که سایه ای به سر یار مهربان آری

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر در مورد رخ یار

 چمن از لاله نورسته بود چون رخ دوست

گلبن از غنچه سیراب بود چون لب یار

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعر مادر پیاله عکس رخ یار دیده ایم

 هر کرا در دل بود بازار یار

عمر و جان و دل کند در کار یار

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر ما در پیاله عکس رخ یار

 شود ز هاله کمربسته حسن ماه تمام

ز خط فروغ رخ یار می شود افزون

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر درباره عکس رخ یار

 دزدان دل شب دست به تاراج برآرند

در دور خط از خال رخ یار حذر کن

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعر در مورد عکس رخ یار

 زین چه حاصل که رخ یار مرا در نظرست؟

چشم حیرت زدگان حلقه بیرون درست

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر در مورد رخ زیبای یار

 می کند دیده نظارگیان را روشن

نسخه هایی که بهار از رخ یار آورده است

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر درباره رخ یار

 هست در پرده آتش رخ گلزار خلیل

می توان چید گل از یار چو بدخو گردد

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعری در وصف رخ یار

 خوش بود صحبت آیینه و سیماب به هم

عرق شرم و رخ یار تماشا دارد

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

متن شعر امان ز هجر رخ یار

 اگرچه گل به رخ یار نسبتی دارد

بدیهه عرق شرم از کجا آورد؟

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

دانلود آهنگ امان ز هجر رخ یار

 نظر به خط و رخ یار کن که پنداری

در آفتاب قیامت گناهکارانند

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر در مورد رخ یار

 از تاب آفتاب رخ یار فتنه ها خود را

به زیر سایه مژگان کشیده اند

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر در مورد رخ زیبای یار

 آنها که به فردوس رخ یار فروشند

از سادگی آیینه به زنگار فروشند

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر در مورد عکس رخ یار

 ز خط چو یار رخ آل راکند سرسبز

امید ،مزرع آمال راکند سرسبز

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر درباره رخ یار

 داشت امروز رخ یار حجابی که مپرس

زد به روی دل مدهوش گلابی که مپرس

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر درباره عکس رخ یار

 مرا ز آینه روی یار چون طوطی

به حرف و صوت دل آسا نمی توان کردن

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر درباره روی یار

 در بند امید، ای دل، بگشای دو دیده

باشد که ببینی رخ دلدار که داند؟

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعری در وصف رخ یار

 شمعم رخ یار است و شرابم لب دلدار

پیمانه همان لب که به هنجار گرفتم

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر در وصف رخ یار

 در نار چو رنگ رخ دلدار بدیدم

آتش همه باغ و گل و گلزار گرفتم

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر رخ یار

 ما خود خجلیم از رخ یار

با آنکه ز عشق زار زاریم

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر رخ یار در آینه

 چو بیند دیده جانش جمال یار، بخروشد

دلش زان چون عیان گردد رخ دلدار در جنبد

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر رخ یار

 دوش پرسیدم از دل غمگین:

بی رخ یار چونی، ای مسکین؟

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر عکس رخ یار

 تا با رخ یار نسبتی باشد

هر سال به فضل گل گلستان را

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر رخ زیبای یار

 رخ او لاله است و این عجبست

کز رخش لاله داغدار بود

شعر در مورد رخ یار

تاریخ ارسال: جمعه 3 آذر 1396 ساعت 15:19 | نویسنده: ولی قره چوله | چاپ مطلب 0 نظر